Δεν υπάρχει υετός
(Βροχή, χιόνι, χαλάζι)
Ούτε άνεμος > 30 km/hr
σε κανέναν σταθμό
στην Ελλάδα.